Nunatak Records Comp vol. 1

by Nunatak records

supported by
aliciaedelweisslovesthisshit
aliciaedelweisslovesthisshit thumbnail
aliciaedelweisslovesthisshit Nice selection of music, hope a lot of people donate! Favorite track: I Got Put On The Weight.
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

about

*TOTO JE BENEFIČNÍ ALBUM - PROSÍME, ZVAŽ DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK*
O PROJEKTU NUNATAK RECORDS SI MŮŽEŠ PŘEČÍST NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE. NA CO ŠLY DOPOSUD VYBRANÉ PENÍZE MŮŽEŠ ZJISTIT V ALBU "KAM JDOU VYBRANÉ PENÍZE"

*THIS IS A BENEFIT RELEASE - PLEASE CONSIDER SENDING A VOLUNTARY DONATION*
YOU CAN FIND OUT MORE ABOUT THE NUNATAK RECORDS PROJECT LOWER ON THIS PAGE. YOU CAN CHECK WHERE HAVE THE COLLECTED MONEY GONE SO FAR - CLICK ON THE "WHERE DO THE COLLECTED MONEY GO" ALBUM.

---------------------------------------------------------------------------
O NUNATAK RECORDS / ABOUT NUNATAK RECORDS
---------------------------------------------------------------------------

Všechna alba na těchto stránkách jsou nahrávky kapel, které jsme sami oslovili a s nimiž jsme se na tom domluvili. Buď tady najdeš nahrávky kapel, které podle nás zasluhují pozornost a podporu a nebo zapadlé věci, které nám něčím přijdou zajímavé. Pokud se Ti nahrávky budou líbit, můžeš přes tyhle stránky rovnou přispět na jednotnou paypal adresu libovolnou částkou, která bude ze 100% použita na benefiční účely.

Dává nám smysl dávat hudbu ke stažení zadarmo. Jestliže člověk nebo kapela věří tomu, co dělá, není důvod nedat hudbu ke stažení zadarmo. Pokud se lidem nahrávka líbí, vytvoří si ke kapele nějaký vztah nebo jí chtějí podpořit, koupí si originální nosič tak jako tak. Nikdo nemusí kupovat zajíce v pytli – mediální bublinu nafouknutou několika klipovými písničkami a drahou reklamní kampaní. Když je hudba ke stažení zadarmo, lépe se dostane k těm, kteří o ní mají zájem, ať už jsou z jakéhokoliv sociálního prostředí. Pokud má hudba člověku něco přinášet, a ne být jen co nejvíce zpeněžitelný produkt, nic nedává větší smysl, než jí sdílet zadarmo. Sdílení hudby zadarmo podporuje kapely. Chceme podporovat kapely, které věří tomu, co dělají, a ne zoufalý a zbytečný hudební byznys.

Všechna alba na těchto stránkách si můžeš stáhnout zadarmo. Lidi, kteří se na jejím tvoření podíleli, tomu věnovali mnoho času a úsilí a za tyto nahrávky nechtějí žádné peníze. Pokud se Ti hudba líbí, máš tady možnost to ocenit tím, že přispěješ dobrovolnou částkou na aktivity, které nám přijdou smysluplné a zároveň se potýkají s nedostatkem financí. I když to bude patrně malá částka, půjdou všechny peníze (do poslední koruny), které se podaří vybrat pomocí tohoto projektu, na benefiční účely.

Ačkoliv v tuhle chvíli nedokážeme přesně říct, kam přesně peníze půjdou (i proto, že nevíme, zda se něco vůbec vybere), a budeme se rozhodovat dle aktuálních kauz a potřeb, chápeme, že to chceš vědět Ty. Snad bude stačit, když napíšeme, že se budeme zaměřovat na kolektivy, aktivní v oblasti lidských práv, praktického prosazování rovnostářského prostředí ve společnosti, podpory znevýhodněných sociálních skupin či osvobození zvířat. Obecně budeme podporovat aktivity bojující proti jakýmkoliv formám útlaku. I vzhledem k tomu, že patrně nevybereme velké obnosy, budeme se snažit pomoci malý a začínajícím skupinám, které se třeba i kvůli své povaze potýkají s nedostatkem financí, nechtějí nebo nemohou čerpat peníze odjinud a i malý obnos bude pro ně citelným přínosem. Všechny podpořené aktivity budeme zveřejňovat, pokud možno s předstihem.

Přispět můžeš pomocí služby Paypal přímo při stažení alba. Pokud nechceš jít touhle cestou, stačí na nějaké akci najít kasičku kolektivu, jehož práce Ti přijde smysluplná, a něco do ní vhodit. I to se počítá.

x

All tracks or albums published on this page are recordings of the bands we contacted and they agreed to release their stuff this way. You can find here recordings we want to promote and give some support to bands or an old stuff that seems somehow interesting to us. If you like any of the tracks, you can donate any sum of money directly using PayPal. 100% gain will be used for non-profit activities.

It totally makes sense to us to share music for free. If the people in the bands really believe to what they are doing, there is no reason not to do so. If the recording is good and valuable, people would like it and will support the band by buying original release anyway. You don’t have to buy a pig in a poke, just a bubble blew by an expensive marketing campaign and few music clips up. Music „sold“ free of charge reaches the right audience with any social background. When it stands for its value and doesn’t become a product that makes just profit, there is no better reason than share it for free. Sharing for free supports the bands. We want to support the bands that believe in their music and not the desperate and useless music industry.

There is a free download of everything on this page. People involved in the release process invested their time and energy, but do not want to make money from it. If you like the music published on this page, you can set the value by donating any amount of money to the activities facing insolvency, to the activities that make sense to us. Even if the collected amount is small, all the money (to the last coin) gathered through this project will be used for non-profit activities.

We are not able to list the projects we want to support at the moment (we don’t even know, whether any money will be collected at all) and would like to make all decisions based on the current cases and need, but we believe, that you need to know, where the money goes. I hope it’s enough to say, that we want to support collectives working on human or animal rights projects, social projects and collectives trying to make equalitarian world real. In general we want to support the activities fighting any way of oppression. Taking in mind, collected amount of money won’t be huge; we want to support newly risen non-profit groups which are experiencing lack of money from their nature (voluntary groups with no government, corporate or other financial support), so even the small amount can be beneficial for them. All supported activities will be published on the pages in advance.

You can donate using PayPal directly by the download. If you don’t want to use this way, you can donate directly to the collective that make sense to you. Everything counts.

credits

released February 14, 2017

tags

license

about

Nunatak records Czech Republic

Anarchist folk/punk and acoustic stuff for voluntary donations. All collected money will be used for community / charitable purposes.
*
A//E

contact / help

Contact Nunatak records

Streaming and
Download help

Track Name: Giz Medium - Winter Survival
From the Are We There Yet? album
http://busstoppress.bandcamp.com
*
the cracks on the heater, the mice on the walls
the folks you called friends behaving like shit with you
how many pop songs do you know would feel relevant ?
grading misbehave like pain between zero and ten
the last was the worst winter in years, if only it mattered
when it's minus twenty out, there's already so much negativity in
that the question can be ask about when we'll give in
and we turn on the heater, set an hour back the clock,
put plastic sheets all over the windows, we're stuck in town with nowhere else to go
making plans to hang out inside and soon it'll be fun-a-day
an excuse to get out of bed in the morning, and get our D vitamin to make it to spring alive
down and out, no one really has it together
down and out, no one really has it together
Track Name: Ghost Mice - Lost City
From the split with Saw Wheel released on Plan-It-X records
http://ghostmice.bandcamp.com
Plan-it-x records: https://chrisclavin.bandcamp.com
*
Deep down underneath all this metal and concrete
Is a world that we all left behind
And I've got a pick
And I've got a shovel
I'm gonna dig it up in time
And underneath this street grows a grass tall and green
All it needs is some sunlight
And if you will help me break up this concrete
I know we'll dig it up in time

And we'll burn down the towns
Mix their ashes with the ground
To make our soil rich and black
And we'll plant some seeds
And we'll grow tall trees
And we'll take our old world back

Deep down inside all those jerks that pass you by
And yell at you when you're on your bike
There's a heart in there somewhere
Buried down I swear
I'm gonna dig it up in time
And inside every cop is a hippy or a punk
They just need to be shown the light
And I'm gonna try
And I'm never giving up
I'm gonna dig it up in time

And we'll burn down the towns
Mix their ashes with the ground
To make our soil rich and black
And we'll plant some seeds
And we'll grow tall trees
And we'll take our old world back
Track Name: Lyngfarer - I Got Put On The Weight
From Support Your Local Coven album
http://lyngfarer.bandcamp.com
*
i got put on the weight
and buried to the hilt
it rattled my cage and bars
a charge to be held
a door stood ajar
the light only goes so far

I do have the fear
Im holding this stone
the shape and the weight and all
an errand to run
alone on the path
and then i got kicked in the heart

the hour of lore
so far from the home
that cradles and shepherds it on
a few steps away
and everythings great
and whispers of air
and fear of the weight

we are breaking this glass
and running for the sun
and it won’t hold us long
but i want to go on
as travels become
a life in itself
its all that i have done
thats what i have found

alone in the past
and cradlng the fear
now its up against my chest
so far away from here
that i have been put on the weight
as what i have become
got taken by the hand
and burned to the ground
Track Name: Cácory - Stars And Thrones (John Ball)
Unreleased song, you can contact Cácory via jediy@riseup.net
*
chci vidět kolem sebe padat hvězdy k zemi
zbavené svých záchytných bodů vybudovaných
ze lží a úcty davů..

chci vidět prázdné trůny
opuštěné samotnými vládci,
kteří utekli sami, protože
je už nikdo nepotřebuje..

chci vidět oheň, který hoří v očích
namísto naších dlaní..

vidím pláž a rozbouřené moře pod noční
oblohou rozzářenou miliardami opravdových hvězd
a tam stojíme my všichni
jeden vedle druhého a jedna vedle druhé
stojíme tam spolu a držíme se za ruce

NAKONEC SPOLU / KONEČNĚ ROVNI

bez nenávisti bez válek mezi národy
bez existence tříd a hranic které nás rozdělují

NAKONEC SPOLU / KONEČNĚ ROVNI

chci vidět padat hvězdy
chci vidět prázdné trůny
chci vidět oheň, který hoří
v očích namísto dlaní

*

i want to see the stars falling down

evrywhere around me to the ground
destitute/devoid of their holds that had
been built on the lies and awe of the masses

i want to see the empty thrones

abandoned by the emperors and rulers themselves
who ran away because no one needs them anymore

i want to see the fire that burns
in the eyes instead of our hands.
i see a shore at a stormy sea

under the night sky lit up with billions
of stars -that are real-
and there we stand all– one by one
we stand there together holding hands

FINALLY EQUAL / AT LAST TOGETHER

without hate

without wars between the nations
without the classes and borders that divide us

FINALLY EQUAL / AT LAST TOGETHER

i want to see the stars fall down
i want to see the empty thrones
i want to see the fire that burns
in our eyes instead of our hands...
Track Name: Evan Greer - Adderall Song
From Never Surender album
http://evangreer.bandcamp.com
*
mrs greer your son acts up in class
he asks the questions that you're not supposed to ask
mr. greer, it's pretty plain to see
your son has got adhd
and the doctors say he needs
30 milligrams of amphetamines
(go!)
when i turned eight years old
they put me on the pills
one to focus me at school
help me follow all the rules
and one to keep my tears away
cuz little boys should never cry
one to help me through my day
one to help me sleep at night
and i had so few memories
of what it was like before
that i took those damn pills everyday
since 1994
now i recognize the system
i see what they're really for
i'm not giving you my money
i won't take them anymore
i was in the dead center of the country
when i popped my final pill
i sold the rest of the bottle
to some kids from chicago
then turned toward something new
and for the first time in my life
i felt at peace with who i was
i couldn't wait to share the new world out there
with all the people that i loved
and i had so few memories of what it was like before
the first week i went without them felt like i had been reborn
now i recognize the system i see what they're really for
i'm not giving you my money i won't take them anymore
that's when i got to thinking
about this society
and how there's something wrong
when a kid so young's put on amphetamines
at first i blamed my parents
then the doctors then the schools
but if you wanna fight back
look higher than that
at the filthy frat cat with the big contract
at those puppy killing labs
the results come back
taking science fiction and calling it fact
and if it screws you up they don't give a crap
cuz they can still drive home in their cadillacs
making money off a game where the decks are stacked
and if that's not enough it's bigger than that
that's just one of this system's many attacks on you
so what are we gonna do?
and do i have so few memories of what it was like before
that i can write this song with smoke in my lungs
and a bottle on the floor?
now i recognize those systems
i see what they're really for
i'm not giving you my money
i won't buy it anymore
Track Name: Alicia Edelweiss - When There Is No Home
From Mother How Could You album
http://aliciaedelweiss.bandcamp.com
*
When I come home from a bad night out
it makes me philosophical, thinking about
that one and one make none and all my friends have gone
and I wish I'd never seen the sun,
oh I wish I'd never seen the sun

Strangers come and go, some stop to say hello
once a week you might have a cup of tea
and they always turn out different
from what you thought them to be
but does it matter in the end
that you made one more friend
to spend some time
for the sake of some memories
for the sake of wasted memories

But, where do you go
when there is no home?
where do you go
when there is no home

People wanting bread and games
others enlightment, is it the same?
oh, is it really brave to live this life
or just stupid not to turn to suicide?
oh, I'd have to drop that knife
if I found there was eternal life
oh I'd be so disappointed
to cancel my last appointment
to cancel my last appointment

But, where do you go
when there is no home?
Tell me, where do you go
when there is no home

After all you change the place
in case someone starts to read your face
which coast it doesn't matter
someone just show me something better
I can't stand the harem of people no more
I keep to let me forget what I don't know
I keep to let me forget what I don't know

But, where do you go
when there is no home?
Tell me, where do you go
when there is no home

I know it's all just there for me
the turn-off-button is hidden in the sea
and it'll take me more than a thousand years
to dive to the bottom of my fears
but in the end you're on your own
and it seems like you still haven't grown
no one you love can really fill your soul
no one you love can really fill your soul

But, where do you go
when there is no home?
Tell me, where do you go
when there is no home?

Tell me, where should I go when there is no home?
Tell me where should I go when there's no place to belong?
Tell me where do you go when there is no home?
Tell me where should I go when there is no home
Track Name: Hledání - Nunatak
New version of old song, recording, mix and master by Martin Mohyla - thanks!
http://hledani.musicforliberation.com
*
(C) Z ubrané hodnoty života ještě(F) přikládáme do ohně
A (Ami) sny, ty se drolí jako stará omítka (G) ze stěn
Hlavy (C) sklopené pod daní jakostních (F)idejí
Těla (Ami)zchromlá, neschopná pohybu - strachem (G)ze změn
Představy o (F) životě se konfiskují (G) rychlostí stoupání
(Ami)hladiny světových (E) moří,
z útržků (F)proroctví dalších a (G)dalších hlasatelů
(Ami)pravd prosvítají (E)signály otroctví,
(F)další kázání je však (G)utíná a vyhání z
(Ami)mysli stejně jako (E) samostatné myšlení,
(F)Čistá matika (G)ve špinavé praxi,
(Ami) kalkulace se vším (E)živým i (F) neživým za
(G)účelem naplnění (Ami)kvót.
(C) Nechci promrhat čas, který (Emi)mám.
Volím (F) svobodu, která ale (G) kandidovat (C) nebude!
(C) Nenechat - (Emi) rozdrtit se masou
(F)Těžko je - když (G) části ukrajuje
(C)Zachovat -(Emi)otevřenou mysl
(F) Bojovat - být (G)upřímní sami k (C) sobě
(C)Zlost a rozum - (Emi) láska i hněv
(F) Základní kameny (G) jsou barikád
Najít (C) jednotu vzteku a (Emi)porozumění
a pak(F) čelit (G) - jako(C)nunatak

*

NUNATAK
whatever real life we are left with gets take for granted
and dreams keep on crumbling like old plaster
heads weighed down by ideas already taxed bodies
bodies stiffened, paralyzed by fear of change

fantasies of life get repossessed faster than a tree would fall
and prophecies give out more than a hint of slavery
but, same as free thought, they all get cut off by the next sermon
of supply and demand and profit margins on life, death and beyond

My time is mine and i’m not wasting it
I vote for freedom, since it doesn’t run for any office

won’t let myself be crushed by the masses
may they come as strong as they like
keeping an open mind
struggling, but honest

every barricade gets built on
anger and reason, love and rage
find the balance between ire and compassion
and face it all like a nunatak
Track Name: Stick And Poke - Summer
From the album Never Going Back, you can contact band here: https://stickandpoke.bandcamp.com
*
It's been a cold, dark winter
Being awake's become so hard
The only thing that's keeping me together
Is the thought that spring is soon to start

Chorus
We're gonna walk these roads again
Just like the way we did back then
All I need is the sunlight, and your hand
I hope the summer never ends

Warm nights a sleeping with the trees
With nothing but moonlight to guide our feet
Beaten trails won't make us feel alone
In a place like this, we can rest our weary bones

Chorus

I wanna start forgetting the people who brought me down before
And stop regretting not having them in my life anymore
So let's get to setting off on the road to somewhere new
Just me and you

Chorus x2
---

Capo 4

Chords:
Verses: C F
Choruses: C F C F C F C Am F G C
Bridge: F C G
Track Name: Proti všem - Čas (Time)
Song from Neotáčej se zpět // And Never Look Back album
http://protivsem.bandcamp.com
*
Řítíme se časem
a nežijeme v přítomnosti.
Jednou nohou v budoucnu,
však myšlenkami v minulosti.

Řítíme se vesmírem,
pohlceni v patosu.
Naháníme přeludy
a hledáme řád v chaosu.

To co bylo v nás,
byl jen chtíč.
Chtěli jsme mít všechno
a chtěli jsme mít víc.

...nakonec nezbylo nám nic...
Track Name: Efa Supertramp - Rhyddid Yw Y Freuddwyd (Freedom Is The Dream)
From Rhyddid Yw Y Freuddwyd album
http://afiach.bandcamp.com
*
Calon fudur achos sgenaim cawod, (Dirty heart, because I don't have a shower)
A mae'r galon yma yn llawn drygioni, (And this heart is full of mischief)
A dwi'n gweld dim sens cerdded yn syth, (and I see no sense in walking straight)
Er mwyn gwerthu'n enaid a byw mewn nyth. (To sell my soul, and live in a nest)

Chorus
Genai ffrind, genai fwy nac un (X2) (I have a friend, I have more than one)

Da ni'n ysu i fod yn rhydd, (Our urge is to be free)
Brwydro pob un dydd, (We battle everyday)
Mae'r teimlad drost y byd, (This feeling is across the world)
Rhyddid yw y fraeddwyd. (Freedom is the dream)

Anwybyddu y rheolau, (ignore the rules)
Da ni'n llosgi nhw i gyd er mwyn cadw'n gynnes, (We burn them all, to keep warm)
A ella bod rhai ohony nhw yn dweud, (and maybe some of them say..)
"Mae hi di colli ei ffordd" ("She's lost her way")
Ond mae well genai golli fy ffordd, na colli fy mhwrpas (But I'd rather lose my way, than lose my purpose)
Achos os sgen ti'm pwrpas, be di'r pwrpas? (Because if you have no purpose, what's the purpose)
Track Name: Dáša fon Flaša - Je to v nás?
From Dáša´s split with Ilúzia.
https://dasafonflasa.bandcamp.com
*
JE TO V NÁS?
koľko, koľko piesní
sa napísalo o tom, že násilie je zlé
a koľko, koľko básní
poslané v listoch z vojny skončili zabudnuté
a koľko, koľko krát
uzavrel sa mier a pokoj panoval
a načo, načo to všetko
keď zajtra sa to zase začne všetko odznova

koľko, koľko ľudí
si naozaj myslí, že násilie je zlé
a koľko, koľko z nich
sa čudujú a nechápu toho, kto bojuje
a koľkí, koľkí z nich
udrú svojho blížneho bez váhania
tam sa to všetko začína
pozeráme na druhých a nie na seba

je to, je to v nás
pestujeme pokrytectvo už od malička
a stále budeme
piť víno, vodu kázať a tváre zakrývať
koľko, koľko piesní
koľko ľudí, koľko rečí a koľko veľkých právd
a načo, načo to všetko
keď zajtra sa to začne zase všetko odznova
---------------------------------------------------------------------------------------------
IS IT INSIDE OF US?
How many, how many songs
Have been written about violence being bad
And how many, how many poems
Sent in letters from war have ended up lost
And how many, how many times
The peace had been made and ruled over the world
And what for, what was it all for
When it will start all over again tomorrow

How many, how many people
Really think that violence is bad
And how many, how many of them
Are wondering and don´t understand who is fighting
And how many, how many of them
Would hit thy neighbor without hesitation
That is where it all starts
We are looking at others and not at ourselves

It is, it is inside of us
We feed hyopcrisy from early childhood
And we will still
Preach about water, drink wine and cover up faces
How many, how many songs
How many people, how much talk
and how many big truths
And what for, and what was it all for
When it will start all over again tomorrow
Track Name: Dan Kemp - Holding On
From Dan´s album Holding On
http://dankemp.bandcamp.com
*
There's been a search for freedom as long as there's been man
and since there's been oppression there's been those who make a stand
but through all the injustice there are those who still believe
that people can live together in peace and harmony

so keep holding on
it's darkest before the dawn
we'll welcome in a bright new morn
as we keep holding on

and there have been rebels as long as there's been kings
folk as free as birds before those who clipped their wings
people who died on their feet instead of bend the knee
and refused to wear the yoke and iron chains of tyranny

so you comrades of Wat Tyler, friends of Thomas Paine
of Sparticus in ancient Rome the CNT in Spain
The Diggers of St. Georges Hill, Ned Ludd and Captain Swing
Who fought throughout the ages, to hear freedoms bells ring

and they infiltrate, co-opt us or their armies crush us down
but there are always more of us to rise up from the ground
and we will never give up, cos we know we're in the right
and one day we just might, win this fight
Track Name: Nos Sobran Los Motivos - Resiste El Silencio
Song released on their demo cd, you can contact Nos Sobran Los Motivos here: nos.sobran.los.motivos@riseup.net
Track Name: Balle Malurt & Son - We Are Still Here
Lyrics & music by Knut Nilsen
Acoustic version arranged by Bjarte Malum
http://ballemalurt.bandcamp.com
*
You're in a downer, in a rut, you feel so all alone
You stay inside your home and disconnect your cellular phone
But know the sun is shining, you just dont know where to look

Pre-ref.:
Now you're going home
But know you're not alone

Ref.:
We are still here
So until we meet again
Rest assured we will always keep your name at heart
So until we meet again

Dont forget the friends you have, dont kick them in the teeth
Dont stab them in the back coz you know that they'll be missed
Appreciate us, we are here, we'll never leave you on your own

Pre-ref. + ref

Mind you keep your chin up because brighter days are near
Toss the gloom off your back, we'll gather once again
So if you're ever feeling blue just keep in mind this tune

Pre-ref. + ref
Ref
Track Name: Bestiärio - Este Infierno
From the album Este Infierno, you can contact band here: http://bestiariofolk.bandcamp.com
*
El cielo cae sobre mí,
Lo vi temblar, lo oí rugir
Y ahora entiendo,
Que fue su propio corazón
Quien le mató... Su veneno.

Las industrias vomitan desechos que caen en el mar,
Sus fábricas tosen al viento un humo letal,
Creando miseria y muerte a donde van,
Por los intereses de una multinacional.
¡Asesinos!

Te dieron falsa libertad
Para comprar y desear
Su basura,
Fue una excusa para ti,
Para vivir su mentira.

El progreso trajo consigo la desolación,
Ya no hay futuro tampoco hay una solución,
No entendemos a donde va la humanidad,
Por los intereses de esta hipócrita sociedad

¡Asesinos!
---------------------------------------------------------------------------------------------
The sky falls on me,
I saw him tremble, I heard she roar
And now I understand,
That was his own heart
Who killed him ... Their own poison.
Industries spew debris falling into the sea,Its factories tosen the
wind a lethal smoke,Creating misery and death where they go,In the
interests of a multinational... Murderers!

They gave false freedom
Want to buy your trash,
It was an excuse for you, to live his lie.Progress brought
desolation,there is no future either there is a solution, we do not
understand where is humanity, in the interests of this hypocritical
society... Murderers!
Track Name: Joe Yorke - Feed Me
From the Congrete World album, contact Joe here: http://joeyorke.bandcamp.com
*
Son do you know where your food comes from?
The neglected food we put to waste
Blind to the truth and to the terror
You still like the taste

Feed me, feed me
Feed me
A slice 'o' leg
And a blood stained sandwich
Not my problem
Not my damage
Feed me, feed me
Feed me more

There 'aint' much logic in the 'animal lover'
It's funny but it drives me round the bend
Kill the cattle in concentration
But these pets are my best friends
Track Name: Gab De La Vega - Against The Grain
Song from Gab´s third album Against the Grain, contact Gab here: http://gabdelavega.bandcamp.com
*
I will always save a precious part of the kid I used to be
it's a flame still burning strong in me that has shaped my identity

I know people change, in most cases
they'll just walk away from me
but my heart's the same and so is the bond we share
just the few of us still here

we're still here and I don't mind
of the times we left behind
'cause the best is yet to come, just wait and see

the blood that runs in our veins
heartbeats like drums, the voice of those against the grain
we won't back down, won't hesitate
that's what we’ve learned: the struggle never ends

'cause we are crazy enough to dream and to try to live at full speed
'cause we always choose the hard way because we know where it leads

life is not a game, this is what they say
but they play with lives so easily
no one really cares if you're alive or dead
but I'll find you next to me

we're still here and I don't mind
of the times we left behind
'cause the best is yet to come, just wait and see

the blood that runs in our veins
heartbeats like drums, the voice of those against the grain
we won't back down, won't hesitate
that's what we’ve learned: the struggle never ends

life's a constant quest
every scar's a medal on my chest
to remind me where I've been and where to go

'cause some roads just lead to dead ends
if you're lost reach out for my hand
we've got each other's back, this is our code
we'll find another road
Track Name: Marko Greyhound - Драг Премиере (Dear Prime Minister)
From Marko´s split with Ryan Harvey, http://markogreyhound.bandcamp.com
*
ДРАГ ПРЕМИЕРЕ
Драг премиере едно ќе ви кажам,
Нема за тебе јас да гласам,
Пробај да ме заплашиш, пробај да ме затвориш,
Сепак за тебе нема да гласам.

Вечна опозиција, моја дефиниција,
Не ве сакам вас ни вашата транзиција.
Левица/десница зад грбот наш работи,
Душата ја сквернави на сите работници.

Tајната полиција проба да ме најде,
Но некако им избегав.
А кога ќе ме најдат,јас едно ќе им кажам,
И после ко куче ќе бидам застрелан.

Затоа слободно пукајте,
Нема да бидам наоружен.
Слободно пукајте ,
Со овие акорди ви возвраќам.
---------------------------------------------------------------------------------------------
DEAR PRIME MINISTER
Dear Prime Minister I’ll tell you one thing,
I’ll not vote for you,
Try to intimidate me, try to imprison me,
Albeit I’ll not vote for you.

Eternal opposition, my definition,
I don’t like you nor your transition.
Left / right works behind our back,
Desecrates the soul of all workers.

The secret police tried to find me,
But somehow I escaped.
And when they’ll catch me, I’ll tell them one thing,
And then like a dog I’ll be shot.

Therefore freely shoot,
I’ll not be armed.
Freely shoot,
With these chords I shoot back.
Track Name: Will Tun and the Wasters - Lion´s Share
Contact Will Tun and the Wasters via https://willtunandthewasters1.bandcamp.com