Odlesky svobody

by Hledání

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

Hledání na této nahrávce // Hledání on this record: Cácora, Mazi, Týna, Dan
Nahrál Mazi v jihlavském Vraku // Recorded by Mazi in Vrak in Jihlava
Mix&mastering: Jænström Blømberg
PDF booklet with lyrics, chords and translations included. Lyrics translated by Keyda.


Total liberation! Go vegan!
hledani.musicforliberation.com

credits

released December 18, 2015

*TOTO JE BENEFIČNÍ ALBUM - PROSÍME, ZVAŽ DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK*
O PROJEKTU NUNATAK RECORDS SI MŮŽEŠ PŘEČÍST NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE. NA CO ŠLY DOPOSUD VYBRANÉ PENÍZE MŮŽEŠ ZJISTIT V ALBU "KAM JDOU VYBRANÉ PENÍZE"

*THIS IS A BENEFIT RELEASE - PLEASE CONSIDER SENDING A VOLUNTARY DONATION*
YOU CAN FIND OUT MORE ABOUT THE NUNATAK RECORDS PROJECT LOWER ON THIS PAGE. YOU CAN CHECK WHERE HAVE THE COLLECTED MONEY GONE SO FAR - CLICK ON THE "WHERE DO THE COLLECTED MONEY GO" ALBUM.

---------------------------------------------------------------------------
O NUNATAK RECORDS / ABOUT NUNATAK RECORDS
---------------------------------------------------------------------------

Všechna alba na těchto stránkách jsou nahrávky kapel, které jsme sami oslovili a s nimiž jsme se na tom domluvili. Buď tady najdeš nahrávky kapel, které podle nás zasluhují pozornost a podporu a nebo zapadlé věci, které nám něčím přijdou zajímavé. Pokud se Ti nahrávky budou líbit, můžeš přes tyhle stránky rovnou přispět na jednotnou paypal adresu libovolnou částkou, která bude ze 100% použita na benefiční účely.

Dává nám smysl dávat hudbu ke stažení zadarmo. Jestliže člověk nebo kapela věří tomu, co dělá, není důvod nedat hudbu ke stažení zadarmo. Pokud se lidem nahrávka líbí, vytvoří si ke kapele nějaký vztah nebo jí chtějí podpořit, koupí si originální nosič tak jako tak. Nikdo nemusí kupovat zajíce v pytli – mediální bublinu nafouknutou několika klipovými písničkami a drahou reklamní kampaní. Když je hudba ke stažení zadarmo, lépe se dostane k těm, kteří o ní mají zájem, ať už jsou z jakéhokoliv sociálního prostředí. Pokud má hudba člověku něco přinášet, a ne být jen co nejvíce zpeněžitelný produkt, nic nedává větší smysl, než jí sdílet zadarmo. Sdílení hudby zadarmo podporuje kapely. Chceme podporovat kapely, které věří tomu, co dělají, a ne zoufalý a zbytečný hudební byznys.

Všechna alba na těchto stránkách si můžeš stáhnout zadarmo. Lidi, kteří se na jejím tvoření podíleli, tomu věnovali mnoho času a úsilí a za tyto nahrávky nechtějí žádné peníze. Pokud se Ti hudba líbí, máš tady možnost to ocenit tím, že přispěješ dobrovolnou částkou na aktivity, které nám přijdou smysluplné a zároveň se potýkají s nedostatkem financí. I když to bude patrně malá částka, půjdou všechny peníze (do poslední koruny), které se podaří vybrat pomocí tohoto projektu, na benefiční účely.

Ačkoliv v tuhle chvíli nedokážeme přesně říct, kam přesně peníze půjdou (i proto, že nevíme, zda se něco vůbec vybere), a budeme se rozhodovat dle aktuálních kauz a potřeb, chápeme, že to chceš vědět Ty. Snad bude stačit, když napíšeme, že se budeme zaměřovat na kolektivy, aktivní v oblasti lidských práv, praktického prosazování rovnostářského prostředí ve společnosti, podpory znevýhodněných sociálních skupin či osvobození zvířat. Obecně budeme podporovat aktivity bojující proti jakýmkoliv formám útlaku. I vzhledem k tomu, že patrně nevybereme velké obnosy, budeme se snažit pomoci malý a začínajícím skupinám, které se třeba i kvůli své povaze potýkají s nedostatkem financí, nechtějí nebo nemohou čerpat peníze odjinud a i malý obnos bude pro ně citelným přínosem. Všechny podpořené aktivity budeme zveřejňovat, pokud možno s předstihem.

Přispět můžeš pomocí služby Paypal přímo při stažení alba. Pokud nechceš jít touhle cestou, stačí na nějaké akci najít kasičku kolektivu, jehož práce Ti přijde smysluplná, a něco do ní vhodit. I to se počítá.

x

All tracks or albums published on this page are recordings of the bands we contacted and they agreed to release their stuff this way. You can find here recordings we want to promote and give some support to bands or an old stuff that seems somehow interesting to us. If you like any of the tracks, you can donate any sum of money directly using PayPal. 100% gain will be used for non-profit activities.

It totally makes sense to us to share music for free. If the people in the bands really believe to what they are doing, there is no reason not to do so. If the recording is good and valuable, people would like it and will support the band by buying original release anyway. You don’t have to buy a pig in a poke, just a bubble blew by an expensive marketing campaign and few music clips up. Music „sold“ free of charge reaches the right audience with any social background. When it stands for its value and doesn’t become a product that makes just profit, there is no better reason than share it for free. Sharing for free supports the bands. We want to support the bands that believe in their music and not the desperate and useless music industry.

There is a free download of everything on this page. People involved in the release process invested their time and energy, but do not want to make money from it. If you like the music published on this page, you can set the value by donating any amount of money to the activities facing insolvency, to the activities that make sense to us. Even if the collected amount is small, all the money (to the last coin) gathered through this project will be used for non-profit activities.

We are not able to list the projects we want to support at the moment (we don’t even know, whether any money will be collected at all) and would like to make all decisions based on the current cases and need, but we believe, that you need to know, where the money goes. I hope it’s enough to say, that we want to support collectives working on human or animal rights projects, social projects and collectives trying to make equalitarian world real. In general we want to support the activities fighting any way of oppression. Taking in mind, collected amount of money won’t be huge; we want to support newly risen non-profit groups which are experiencing lack of money from their nature (voluntary groups with no government, corporate or other financial support), so even the small amount can be beneficial for them. All supported activities will be published on the pages in advance.

You can donate using PayPal directly by the download. If you don’t want to use this way, you can donate directly to the collective that make sense to you. Everything counts.

tags

license

about

Nunatak records Czech Republic

Anarchist folk/punk and acoustic stuff for voluntary donations. All collected money will be used for community / charitable purposes.
*
A//E

contact / help

Contact Nunatak records

Streaming and
Download help

Track Name: Odlesky svobody
(C) Lišky a norci na svých (E) hřbetech nesou
vize nových (F) světů, když (C) utíkají z (G) klecí
(C) Svoboda Sabatého (G) kroků je doprovází
(F) kotlinským ledem i (Dmi) pyrenejskou (G) klečí

(C) Štěkot psů (E) athénských ulic (F) zní
od Lakandonské džungle (C) po (G) Rojavu
(C) Je hlasem všech (G) odvržených
(F) ať už nosí srst nebo (Dmi) (G) balaclavu

(F) A stejně jako tehdy v listopadu
(E) Na mořské hladině odlesky svobody
(F) když šli ke dnu lodě velrybářů
(G) Zračí touhu, rozbíjet okovy

(C) A ty se mně (E) ptáš jak čelit (F) plytkosti instantních (G) existencí
(C) Kde vzít sílu a (E) postavit se (F) vlastní pohodlnosti a (G) dekadenci
(C) Stačí se (E) kouknout kolem (F) sebe, inspirací (G) máš
(C) Záleží (E) jen na tobě, (F) co s ní (G) uděláš
Co s ní uděláš (C)

Můžeš (Ami) být kamenem (F) v botě (C) těm, co (G) po jiných (F) šlapou (C) (G)
zkusit (Ami) Zadrhnout ten (F) stroj, to (C) soukolí ať přestane se (G) točit
(Ami) Ať také (F) poznají život (C) v neustále (G) nejistotě, (F) ti opilí (C) mocí (G)
a (Ami) Odlesky svobody (F) zaplanou ti v (C) očích (G)
a (F) Odlesky svobody (G) zaplanou ti v (A) očích
a (F) Odlesky svobody (G) zaplanou ti v (C) očích
_____________________________________________
GLINTS OF FREEDOM
Like fox and mink, once freed from their cages,
promises of new worlds glint from their backs
taking free steps as Sabaté did, through
riverbasins and pyrenees pines

From Lacandon jungle to Rojava
echoes the barking of Athens' streetdogs
and becomes a voice of the outcasts
who fight hand and paw alike

Just like on that november day
way back, when the whaling ships sank
glints on the water reflect
our desire to break off chains

don't ask how to face our shallow, disposable existence,
how to summon the courage to fight your own decadence
there's inspiration present everywhere around you
and what really matters is what you choose to do

you can bite the hand that feeds poison and shit,
be the spanner in the gears that grinds them to a halt
let the power abusers taste the anxiety they bring
and glints of freedom will shine from your eyes too
Track Name: Cesta je zavřená
Ami C G Ami

Přede mnou (Ami) věž - železobetonový kolos nedozírné (C) výšky,
postaven (G) nevolnými údy mdlých, ozdoben kly vyhynulých (Ami) druhů
(Ami) jediné co zbylo, na mršině světa – mršiny (C) much a kořistnící ruka
(G) chtivě trhající křídla z mrtvých (Ami) těl

(F)„Cesta je zavřená. Byla (Emi) postavena těmi, jež jsou (Ami) mrtví.
A mrtví ji střeží."
(F)„Cesta (Emi)je (Ami)zavřená...“

(Ami) Prodchnutí svobodou vybíráme z široké škály průběh (C) rozkladu
Plán na (G) večer? S volností přemýšlet jak velkou míru odcizení (Ami) zvolit
(Ami) Ve světě betonu, oceli a skla - úpadek (C) v rozletu a ten prs, který kojí
(G) rozedrat do masa, naporcovat, zabalit a (Ami) prodat

(F)„Cesta je zavřená. Byla (Emi) postavena těmi, jež jsou (Ami) mrtví.
A mrtví ji střeží."
(F)„Cesta (Emi)je (Ami)zavřená...“
_____________________________________________
THE WAY IS SHUT
Before me stands a tower – a giant of concrete and steel
erected by slave labor, decorated by tusks of the extinct
all that's left of the carcass of this world are dead flies
and a greedy maw nibbling on the corpses

“The way is shut.
It was made by those who are Dead.
And the Dead keep it.
The way is shut.”

so high on freedom we choose our flavor of decline
to ease the deafening alienation on a night out
collapse is pending for the artificial earth
already torn, sliced, packed and sold

“The way is shut.
It was made by those who are Dead.
And the Dead keep it.
Until time comes...
The way is shut.”
Track Name: Tak vítej! (feat. Kolona)
C F Ami // C G Ami F // C F Ami // C G C

(C) Krájí (F) na kusy (C) zdechlinu (F) svědomí
(C) Čím vyšší (G) plot, tím bližší (Ami) dno
(C) Každý den (F) házejí (C) předsudkům k (F) sežrání
(C) Další (G) libové (Ami) sousto

(C) Chtěl bych vidět (F) tyhle tupce
(Ami) co hlásají zavřít vrátka
(C) S jedinou taškou, (F) kterou stihli
(Ami) zabalit si když přišla válka

(C) Chtěl bych vidět (F) tyhle lidi,
(Ami) absolutně bez svědomí,
(C) Potom co by (F) prošli peklem
(Ami) řekli by jim, že tady pro ně místo není

(C) (G) (Ami)

(C) Kde se vzalo jejich (G) odhodlání
(Ami) Uprchlíky (F) nepřijímat
(C) Záraží mně jak (G) rychle umí
(Ami) společnost (F) zapomínat

(C) Rok 68 nebyl (G) zas tak dávno
(Ami) Mnozí ještě pamatují (F) kolony tanků
(C) Kolik lidí tehdy (G) utíkalo
A teď jiné (Ami) vyhání tenhle národ (F) exulantů

C F Ami // C G Ami F // C F Ami // C G C

(Ami) Život v nejistotě a strachu, hledání cesty ven, kudy a kam utéct?
(C) Před peklem na zemi peklem na moři, vysněná souš a pak další zlo.
(F) Středozemní moře, život v něm na pokraji zániku, tak proč nepokračovat v kursu.
(G) Po utrpení jen další utrpení, sen o lepším životě končí ve vlnách.
(Ami) Pod hladinou masový hrob, před našimi dveřmi.
(C) Kolik lidí ještě opustí své domovy a životy při útěku před válkou či humanitární krizí,
(F) kolik lidí bude nuceno snášet nelidské zacházení, znásilňování, pošlapávání jejich základních lidských práv,
(G) jen proto, aby později utonuli v mořských vlnách, nebo je banda buranů posílala se siláckými kecy zpět?

(C) Kde jsi se (G) narodil, (Ami) to si (F) nevybereš
(C) Někdy (G) zbývá jen (Ami) jít
(C) (G) (Ami) (F)
Tak vítej
_____________________________________________
WELCOME
their collective conscience is a dead weight anyway
let prejudice decide how low can they go

I would love to see those idiots closing borders left and right
on the other side of fence, standing helpless
with nary a few scraps gathered before war broke loose
having gone through hell just to hear there's no place left

Closing the gates before those in need
It's perplexing how one can forget so easily
1968 apparently happened a long time ago
for our nation of former exiles

living in anxiety and fear, where to go and how?
Going through hell on both land and sea
just to wind up on a not-so-welcoming shore
if you're not lucky, only waves will wash over your dreams
mass graves right on our doorsteps
people leaving their homes and former lives to get away from war
only to be subject to another mistreatment, rape, violation of their basic rights
just to die at the sea or be turned away by a bunch of stupid fucking beer-bellied rednecks…

you can't choose your place of birth
but you can choose your place to live
so welcome
Track Name: Majáky hoří
Emi Ami Emi Emi C Emi

(Emi) Svoboda je svobodou jen tehdy,
když v sobě pojímá zodpovědnost a znalost následků vlastního jednání.

(Emi) (C) (G) (D) // (Emi) (C) (Emi)

(Emi) Důležitější (C) než výsledek, je (G) usilovnost (D) snahy
(Emi) Dosáhnout plnosti (C) času skrz (G) smysl malých (D) činů
Když (Emi) olej skropí (C) dřevo a ty (G) pochodeň svou (D) zapálíš
(C) Dokážeš jí (D) k vatře (Emi) přiložit?

(Emi) (C) (G) (D) // (Emi) (C) (Emi)

(Emi) Svoboda je (C) svobodou jen (G) tehdy, jen (D) tehdy,
když v (Emi) sobě pojímá (C) zodpovědnost za své (G) činy, (D) za své činy

(Emi) A když staneš před (C) hradbou horských štítů - (G) majáky hoří, (D) jak odpovíš?
_____________________________________________
THE BEACONS HAVE BEEN LIT
freedom only earns its name
when it carries the weight
of responsibility and consequences

effort is what counts, not the outcome
to make you feel you really matter
when the torch is soaked and ready
do you have what it takes to set it on fire?

freedom only earns its name
when it carries the weight
of responsibility and consequences

And when you stand at the foot of the hills,
the beacons have been lit, what say you?
Track Name: Města potřebují léčit
(C) Odlidštěná centra, (G) chátrající historické (F) památky
(C) Chrámy konzumu, herny, (G) vyprazdňující se (F) baráky
(F) Kancly, klece z (G) betonu a monstra (Ami) ze skla
(F) Jaká budou města zítřků, (G) kudy vede cesta (C) ven

(C) Odlidštěná centra, (G) chátrající historické (F) památky
(a stoupající nájmy)
(C) Chrámy konzumu, herny, (G) vyprazdňující se (F) baráky
(lidi bez střechy nad hlavou)
(F) Kancly, klece z (G) betonu a monstra (Ami) ze skla
(ať je nahradí autonomní sociální centra)
(F) Jaká budou města zítřků, (G) kudy vede cesta (C) ven
(pomožme si squattingem)

(F) Je přirozené, že plíce (G) města chtějí (Ami) dýchat
a (F) svobodně chce hlas (G) ulic vzduchem (C) znít
Nic není (F) nemožné, vždyť i (G) kameny mohou (Ami) lítat
Proč by tedy (F) opuštěné domy (G) nemohly znovu (C) žít
Nic není (F) nemožné, vždyť i (G) kameny mohou (Ami) lítat
Proč by tedy (F) opuštěné domy (G) nemohly znovu (C) žít

Ať se
(F) všechny zpráchnivělé (G) trámy znovu pevně (Ami) spojí
(F) A spekulanti s nemovitostmi (G) ti, ať se (C) bojí
_____________________________________________
CITIES NEED HEALING
hearts of the cities, sterilized, dehumanized
shrines to consumerism, houses becoming vacant
office cubicles, concrete cages, glass monsters
future sure looks shiny, now how do I get out?

hearts of the cities, sterilized, dehumanized (with skyrocketing rents)
shrines to consumerism, houses becoming vacant (while homeless people sleep outside)
office cubicles, concrete cages, glass monsters (let social centers take their place)
future sure looks shiny, now how do I get out? (and into a squat?)

lungs of the cities need their air
and streets need their voice to be heard
nothing's impossible, even rocks can fly
so why couldn't dead houses live again?

So mend the mouldered beams again
and let's instill fear in those who let them rot
Track Name: Vstříc nástrahám cest
C Ami F G (2x)
E Ami F G C

(C) Když podívám se za sebe, vidím (Ami) stopy našich životů
(F) Často jsme se podpírali, (G) jindy hledali samotu
(C) Někdy šli odnikud nikam a (Ami) párkrát jsme se nemohli ani (F) vidět
Občas děláme věci, za (G) které se pak můžem stydět

Ale (C) dobře vím, že v tobě vždycky (Ami) najdu potřebnou podporu
(F) líp, se proti všem nepřátelům (G) vzdoruje pospolu
(C) když si uvědomím (Ami) tuhle skutečnost
(F) může mi vlézt na záda celá (G) jejich shnilá společnost

(E) Co to vlastně hledáme a (Ami) co chceme najít
Možná (F) skrytá místa na mapách a (G) tajná znamení
(E) Jediné co jistě vím, je že (Ami) cesta stále běží
A tolik (F) plotů kolik přelezli jsme, (G) sám bych zvládnul jenom stěží

C F G Ami F G Ami F G C
(C) Svou dlaň, (F) můžeš (G) skrýt do mé (Ami) dlaně a (F) druhou (G) zatni v (Ami) pěst,
pojď (F) vstříc (G) nástrahám (C) cest
(C) Klacky (F) ať nám (G) pod nohy (Ami) hází, my z nich (F) zbudujeme (G) nový (Ami) svět
spolu (F) odhalíme (G) každou jejich (C) lest
_____________________________________________
FACE THE ODDS
looking over my back I see the tracks of our lives
times when we held up each other, times we strived for solitude
times we got lost and at odds with each other
and times we were right to ashamed

despite all this I know you'll always be there for me
and we'll watch each other's back against the enemies
we'll always be better together than alone
and I wouldn't trade that for anything else

what it is we're after, searching far and wide?
maybe secret signs and uncharted places
what I do know is we still go on, even though
the odds were stacked against us, time and again

I wouldn't make it alone, so grab my hand and clench your other one too
and we'll go forth against all the odds, just like we always do
Track Name: Těm, kteří zůstanou
Ami F E // Ami F C E7

(Ami) Na palubách (F) Čeljuskinů (C) plujem (E7) životem, netečně
(Ami) sledujem jak nám (F) ledovec taje (C) přímo za (G) oknem a naše
(Ami) zahleděnost nám (F) kalí zraky, (G) i z dobrých lodí (E7) se stanou vraky a vraky ty
(Ami) zůstanou (E) těm, co (Ami) zůstanou (E)

(Ami) Panenským (F) pralesem si (C) cestu klestíme (E7), z map hrdě
(Ami) mačetou mažem (F) bílá místa až i ten (C) prales (G) smažeme a kolem
(Ami) dokola se (F) glóbus točí (G) za námi jen (E7) slzy v očích
(Ami) zůstanou (E) těm co (Ami) zůstanou (E)

Kam (F) jít, když (E) už není kam (Ami) jít
Co ještě (F) chceš, když (G) všechno už (C) máš? Člověče
(F) Cos tady (G) zanechal a co (Ami) vzkážeš (E) těm,
(F) Těm, co (G) tady (Ami) zůstanou (E)
Jestli (F) vůbec (G) nějací (Ami) zůstanou
_____________________________________________
FOR THOSE WHO'LL STAY BEHIND
drifting through life, a doomed expedition
an idle decay while icebergs thaw out beyound our eyes
selfishness chokes our necks and even good ships become wrecks
left for those who'll stay behind

exploring rainforests by way of machete,
chopping on the last remains of terra incognita
inspiring fear, leaving only trails of tears
for those who'll stay behind

Where will you go when there's nowhere left to go?
What can you want when you already have it all?
What will be your legacy, your message
for those who'll stay behind?
If there will be anyone…
Track Name: Svlékání kůží
(Emi) Správné načasování (Ami) zaručí úspěch - (Emi)svlékání kůží.
(C) Odřít se o davy, (D) obrátit naruby - (Emi) svlékání kůží.

(Emi) Ať se udáví starými (Ami) cáry – (Emi) zapomenou.
(C) Nové tvary obalí (D) struktury shnilé a všichni (Emi) zapomenou.
(Emi) Předvádět kousky za které (Ami) zaplatí vděčnými (Emi) hlasy – zapomenou.
(C) Proklamace pro proklamace, (D) recyklace minulosti –
(Emi) zapomenou.

(F) (G) (Emi)
(F) (G) (Emi)

(Emi) Ukázat očím (Ami) co vidět chtějí – (Emi) zapomenou
(C) Stejnou péči dopřát i (D) slechům – (Emi) zapomenou.
(Emi) Požehnat masám a (Ami) pobídnout k tanci - ať (Emi) tančí! A pak zapomenou.
(C) Za kůrku chleba a (D) posrané životy – (Emi) zapomenou.

(F) (G) (Emi)
(F) (G) (Emi)

(Emi) Důležitost pomníku se (Ami) poměřuje schopností (C) oblbnout lid, (D) oblbnout lid.
(Emi) Pocítit majestátnost (Ami) moci a ve stínu (C) monumentů si (D) uvědomit
Vlastní (Emi) nicotnost a (Ami) roli, (C) která nám byla (D) přidělena.
Vlastní (Emi) nicotnost a (Ami) roli, (C) kterou máme (D) žít.

Klíče k (Emi) okovům - obelisky, (Ami) vítězné oblouky (C) na počest (D) vítězství.
Pole (G) pobitých zahalená v (C) otázkách, kdo vlastně (Emi) vyhrál a nad (D) kým?
(Emi) Pyramidy. Ne, to nejsou (Ami) hrobky, (C) do kterých se pohřbívají (D) mrtví,
ale (G) výkladní skříně, (C) které nám ukazují (Emi) zrůdnost a malichernost (D) moci.

(Emi) Ozdobíme mrtvé (C) jen té správné strany, (Emi) která má to štěstí, že (C) zrovna třímá žezlo.
(Emi) Copak na druhé (C) straně nejsou lidé jako (D) my?
(Emi) Kongresová centra hostí (C) rauty finančníků, (Emi) s plnými břichy probírají (C) politiku
(Emi) a o kousek dále lidé (C) bojují o (D) přežití.

Utnout úvahy o osobní svobodě a svobodě ostatních přesným načasováním, uvážlivým výběrem tématu a promyšleným dávkováním hesel a receptů na spásu.

(Emi) Správné načasování (C) zaručí úspěch.
(Emi) Svlékání kůží.
_____________________________________________
SHEDDING OF SKINS
Timing is the key to success – shedding of skins
chafe on the masses – shedding of skins
let them choke on the remains to forget
crumbling structures get a new facade and everyone forgets
put on a good show and don't worry, they'll forget
slogans for the sake of slogans, redoing the past they already forgot

show the eyes what they need to see to forget
take the ears for a ride as well, to forget
bless the masses and rejoice in a feast to forget
for a few crumbs and fucked up lives they'll forget

the higher the pedestal, the more people will it fool
the more it reminds you of your place,
your own worthlessness tailored for you,
your own place and a role to live out
might be lucky and earn the keys to your shackles
victory arches over the killing fields, whose victory again?
Monuments and pyramids – these are no burial chambers
they're here for you to window-shop on awe and despair

History decorates only the winners, not the dead of both sides
for the record – they're people just like you
unlike, however, the tycoons who'd sooner starve the poor
than feed them even the scraps from under the table

when they make disasters come from the right place at the right time,
you'll never even want what little freedom they condescendingly gave you
all gets lost, traded in for make-believe safety

timing is the key
shedding of skins